Tammikuuussa 2021 ilmestyvän ympäristöaiheisen Merkityskirjan (joka siis tehdään yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa) esilehdet täytetään jälleen lukijoiden lausunnoilla. Myöhemmin avautuvat joukkoluovuuden MAKSUTTOMAN verkkokaupan "tuotteet" ovat tarjolla kaikille. Tämä joukkoluovuustuote on kuitenkin tarkoitettu vain lahtelaisille, sillä lausunnot koskevat juuri Lahden kaupunkia. Lukijoiden kanssa tehdyt tapettisivut ovat yksi Merkityskirjojen ominaispiirteistä. Esimerkiksi Helmeri Hessunpoika löytää lajinsa -kirjaan koottiin lausuntoja lukijoiden lempilajeista (ks. kuva). Näin kokonaisuudesta hahmottui mainiosti liikuntalajien kirjo ja lukuisat yksilölliset syyt, joiden vuoksi kukin omasta lajistaan pitää. Tällä kertaa keräämme esilehtien tekstitapettiin lahtelaisilta perheiltä lyhyitä lausuntoja omasta ympäristökaupungista. Millainen se on? Mikä siinä on parasta? Mitä siellä voi tehdä, jotta ympäristö olisi parempi kaikille? Valitkaa haluamanne lauseen aloitus ja täydentäkää se loppuun omin sanoin. Lähettäkää lausuntonne sähköpostilla osoitteeseen info@merkityskirjat.fi ”Minun ympäristökaupunkini on...” ”Meidän ympäristökaupunkimme on...” ”Minun ympäristökaupungissani voi...” ”Meidän ympäristökaupungissamme voi...” Voitte myös aloittaa lauseen täysin omin sanoin. Pääasia, että se kertoo suhteestanne ympäristöasioihin Lahden kaupungissa tai arkisista ympäristöasioista perheessänne. Muistakaa kirjoittaa myös lausunnon antajien nimet siinä muodossa kuin haluatte ne kirjaan. Lausunnon voi allekirjoittaa monella eri tavalla, esimerkiksi: Lehmusvirran perhe, Lahti Helga, Helmeri, Hessu ja Hanna Lehmusvirta, Lahti Helga ja Helmeri Lehmusvirta vanhempineen, Lahti Otamme tapettilausuntoja vastaan niin kauan kuin esilehdillä on niille tilaa.  Ja kun tämä maailma on nykyisin niin kummallinen, niin pakko tähänkin on loppuun liittää tällainen klausuuli: Merkityskirjoilla on oikeus jättää epäasialliset lausunnot julkaisematta.